top of page

dla instruktorów

Harcerstwo jest ruchem. Ruchem drużyn, które wspierają w działaniu i którym stwarzają warunki harcerskie komendy. Ważne jest wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń. Mamy dla Was propozycje - zachęcamy nie tylko do udziału w naszych przedsięwzięciach, ale też możemy wesprzeć Was indywidualnie. Wśród naszych działań nowe ważne przedsięwzięcia to Ruch dla drużyn i Harcerski Uniwersytet Latający czyli... HUL-taj. Zapraszamy do współpracy!

RUCH DLA

 

DRUŻYN

Dla namiestmiestników, drużynowych drużyn drużynowych i wreszcie samych drużynowych program wsparcia drużyn.

WSPARCIE

 

HUFCÓW

Inicjatywa skierowana do hufców, którym chcemy pomóc we wspieraniu drużyn.

 

WSPARCIE

 

CHORĄGWI

Program wsparcia dla chorągwi, które chcą wspierać hufce w budowaniu dobrego harcerstwa drużyn i wzmacnianiu rozwoju  kadry.

 

bottom of page