top of page

ściąga z ręki

Harcerstwo to dotyk Ręki Metody. Trzeba go poczuć na własnej skórze, zrozumieć do głębi, by umieć z rozmachem przekazywać dalej. Do sedna  trafiasz pośrednio, poprzez formę. Forma to przeżywanie, droga do myśli, wiedzy i zrozumienia. To też umiejętności.

Integralność przekazu z działaniem jest warunkiem sukcesu w pracy z kadrą, jest przekazaniem dobrych wzorców, których przeżycie sprawia, że najlepiej wiesz co i dlaczego działa.

Ręka Metody zaczerpnięta ze Szkoły za lasem pozwala na przejrzyste uporządkowanie bogatych treści. Rękę Metody zawsze masz pod ręką – wystarczy że spojrzysz na swoją dłoń i sprawdzisz czy wszystkie elementy są stale obecne w każdym Twoim instruktorskim działaniu.

Skorzystaj z tej ściągawki.

wzajemność oddziaływań

pośredniość

współdziałanie

i współzawodnictwo

dobrowolność

system zastępowy

ruch

stopniowanie trudnosci

Nadgarstek to ruch

„Harcerstwo nie jest starą, skostniałą wiedzą, którą wpajać masz w swoje dziewczęta. Jest ono życiem”. – Ewa Grodecka

Harcerstwo to ruch, życie, spontaniczność, autentyczność, radość i… magia. W harcerstwie nie zasady formalne a moralne powinny być wyznacznikiem granic. Potrzeba żaru w sercach, naturalności, spontaniczności i świeżego powietrza. Bez powietrza harcerstwo się dusi. Wyjdź poza mury.

Kciuk to system zastępowy

„Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym“. – Bi-Pi

Nie łudź się, że można oddziaływać indywidualnie w dużej grupie i wychowywać wodzów w zespole, gdzie jest tylko jeden wódz. Mała grupa mobilizuje i pozwala każdemu być kimś. Pozwala na podmiotowość. Uczy podziału zadań i samodzielności. Nie pozostawiaj nikogo w cieniu, nie pozwalaj na bierność.

Palec środkowy to wzajemność oddziaływania

„Jedyny sposób, żeby mieć przyjaciół, to być przyjacielem”.
– Ralph Emerson

Ta wzajemność to połączenie brania i dawania. To relacje młodszych ze starszymi. To stawanie się mistrzem i ciągłe poczucie bycia uczniem. To nieustający rozwój niezależnie od wieku i funkcji. W harcerstwie nikt nie jest nauczycielem. Tylko ten, kto dostrzega swoje drogi rozwoju, może do rozwoju popychać innych. Tu liczą się autorytety budowane autentycznością, integralnością wypowiedzi i czynów, ale i pokorą okazywaną w życiu codziennym. Daj przykład.

Palec mały to stopniowanie trudności

(stopnie i sprawności)

Śródręcze to dobrowolność

„Nie możesz nauczyć człowieka niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie“. – Galileusz

Wystarczy wywołać to „chcę” by udały się rzeczy niemożliwe. Nie wskóramy nic, gdy tego „chcę” nie ma. Obudź tę chęć i pielęgnuj ją. W sobie i w innych. 

Palec wskazujący-współdziałanie i współzawodnictwo

„Skauting jest grą”. – Bi-Pi

Grając chcemy wygrać. Wzmacnia się nasza motywacja. Dajemy z siebie więcej. Współzawodnictwo to stałe utrzymywanie zaangażowania na wysokim poziomie. Harcerstwo nie może być letnie. Motywuj do działania i współdziałania. Najlepsi zawodnicy, jak w sporcie, umieją nie tylko wygrywać, ale też korzystać z siły drużyny. Stwórz warunki.

Palec serdeczny to oddziaływanie pośrednie

„Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”. – Anatole France

Każde działanie w harcerstwie musi mieć cel wychowawczy. Lecz siła oddziaływania harcerstwa ukryta jest w formie. Ważna jest droga a nie tylko cel. Gra, przeżywanie, wspólnota to klucze do serc młodych ludzi. Integralność naszych działań, spójność formy z przekazywaną treścią sprawiają że przekaz nabiera siły, autentyczności. Nie można nauczyć harcerstwa. Harcerstwo trzeba przeżyć. Postaw na emocje.

„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym… Stawiajcie wyzwania”.
– Jan Paweł II

W ciągłym stawianiu wyzwań osiągamy dwie rzeczy: nawyk regularnej pracy nad sobą oraz rozwój. By zdobyć biegun, najpierw trzeba ćwiczyć się w pokonywaniu trudności, rozsmakowywać w radości ich przezwyciężania i tym samym hartować siebie. Nie sztuka działać zrywowo, sztuka mieć zawsze zacięcie, utrzymywać swoje zaangażowanie. Twoją rolą jest nieustająco motywować siebie i innych do podejmowania tych wyzwań, stwarzać okazje, pozytywnie oddziaływać. Pamiętaj, że ma być wyżej, dalej, trudniej

bottom of page