top of page

kim jesteśmy

Chcieliśmy harcerstwo wziąć pod lupę, wyostrzyć obraz podkreślając jego sedno i tożsamość. Chcieliśmy tworzyć kursy, w których skupia się jak w pryzmacie kwintesencja harcerstwa, pracy z kadrą i kształcenia. Odniesienie się do warszawskich kursów Szkoły za lasem, a tym samym do siły charyzmatycznej komendy i ujęcia metody harcerskiej w prostocie otwartej dłoni i skoncentrowanie się na każdym jej elemencie zdało egzamin. Mocne skupienie się na metodzie harcerskiej, ideale wychowawczym i atrakcyjnym programie po pierwszym Kursie Kadry Kształcącej oczarowało i nas samych. Nas to jest komendę Kursu Kadry Kształcącej, który poprowadziłam w 2015 roku z komendą  opartą na instruktorach z chorągwi Opolskiej, Dolnośląskiej i Stołecznej. Choć wydawało mi się, że byłam już wtedy wytrawną harcmistrzynią, prowadzącą wcześniej wiele kursów, w tym kursy harcmistrzowskie i pracę z kadrą na poziomie GK ZHP, to tamten kurs zmienił moje podejście do harcerstwa i kształcenia. Był dla mnie dużym przeżyciem i mistrzowskim odkryciem. Wtedy metodę odkryłam na nowo. Po nim były kolejne prowadzone przeze mnie kursy oparte na tym samym, ale stale doskonalonym koncepcie i nie powtarzalnym programie. Łącznikiem była moja osoba i wypracowana na początku koncepcja. Nie było w tym nic z rutyny.

Koncept był ten sam ale stale udoskonalany, a cele, treści i zajęcia zawsze przepracowywane od nowa przez komendy, budowane z instruktorskich osobowości. Zadziałała wzajemność oddziaływań i efekt synergii.

Dla komend tych kursów, dla mnie było to nieustanne łączenie wysoko postawionej samemu sobie  poprzeczki i dbałości o treść, formę i detal. W ten sposób rozwijał się koncept Kursów Kadry Kształcącej „Ręki Metody”. Tak w naturalny sposób powstała wspólnota ludzi połączona bogactwem przeżyć, umiłowaniem metody, szukająca sedna w harcerstwie a tym samym w życiu. Wspólnota zauroczona szumem drzew, szukająca wyzwań, otwarta na służbę innym i wspierająca się wzajemnie. Przywiązana do autentyczności tego co robi. Wspólnota odkrywająca piękno w prostocie i wychodząca od celu w każdym działaniu. Mimo, że kursy się kończyły, więzi i poczucie wspólnoty celów pozostawały. Przez kolejne trzy lata rósł instruktorski krąg, w którym zawsze chodziło o to by wybierać to co najważniejsze. Te więzi narastały pomimo różnic zdań w gronie tak wielu silnych instruktorskich osobowości. Różnice zdań nie są przeszkodą a wiecznym motorem rozwoju. Przeszkodą w rozwoju jest byle jakość i powierzchowność. Wspólnie i z osobna czuliśmy że chcemy iść w jednym kierunku. Tak powstał Ruch – Ruch „Ręki Metody”, który skupia instruktorów z całej Polski. Dziś przede wszystkim wychodzimy od celu, kształcimy w działaniu i budujemy instruktorską wspólnotę zafascynowaną harcerstwem i harcerską metodą.

Zobaczcie co planujemy, co już zrobiliśmy i… wejdźcie w Ruch! Chcecie do nas dołączyć? –  Zapraszamy!

 

Czuwaj!

hm. Jolanta Kreczmańska

Przewodnicząca RPM „Ręka Metody” (2016-2021)

KSZTAŁCIMY

 

W DZIAŁANIU

Harcerstwo to nie teoria, to praktyka.  Stąd uczenie w działaniu jest jednym
z fundamentów metody harcerskiej.
W tym kierunku idą też nowoczesne metody kształceniowe. W harcerstwie zaś ważną rolę pełnią dobre wzorce, które pozwalają lepiej zrozumieć sens.

WYCHODZIMY

 

OD CELU

Jeśli masz coś robić w harcerstwie bez celu, lepiej tego nie rób wcale. Każde harcerskie działanie powinno mieć na celu rozwój duchowy, intelektualny, społeczny lub fizyczny. Niezwykłą wagę przywiązujemy do celu i treści jakie niesie ze sobą każde nasze działanie. Każde nasze działanie tworzymy ze szczególną starannością o wysoki poziom merytoryczny. Znakiem jakości są tworzący je ludzie.

 

BUDUJEMY

 

WSPÓLNOTĘ

Ruch powstał spontanicznie
z potrzeby absolwentów Kursów Kadry Kształcącej „Ręka Metody”. Daje nam wszystkim inspirację do rozwoju, motywację i poczucie wspólnoty celów. Także radość ze współpracy.

 

bottom of page