top of page

VI KKK „Ręka Metody”

6-10 września i 17-19 listopada 2017 r.

Relacja hm. Mateusza Cebuli:
W dniach 6-10 września 2017 r. w lasach nieopodal Zaklikowa nad urokliwymi stawami odbył się biwak leśny VI Kursu Kadry Kształcącej „Ręka Metody” organizowanego przez Chorągiew Podkarpacką ZHP we współpracy z Chorągwią Krakowską ZHP i Chorągwią Warmińsko-Mazurską ZHP pod egidą Ruchu Programowo-Metodycznego „Ręka Metody”. Niemal dwudziestu instruktorów zgłębiało tajniki metody harcerskiej oraz zasady przełożenia jej na pracę z kadrą i kształcenie w ZHP. A to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody i pod opieką komendy kursu pełnej osobistości.

Każdy dzień kursu miał określony rytm. Zaczynał się wspólnym kręgiem, po czym każdy miał chwilę dla siebie - najpierw na sport a potem na refleksję. Po śniadaniu, przygotowanym w gronie zastępu (było ich 4 na kursie, każdy nazwany od gatunku ptaka) przychodził czas na zajęcia, a po nich wspólne gotowanie obiadu w polowych piecach. Po obiedzie wszyscy zanurzali się w lekturze książki, a następnie ruszali na kolejne zajęcia. Po kolacji był czas na podsumowanie dnia - triadę, gdzie najpierw każdy sam, potem w zastępie i wreszcie całym kursem wykuwano i wymieniano myśli.

Trudno wydzielić przestrzeń programową kursu, bo wszystko się przenikało. Był czas zapoznania się, pierwszego wyzwania w zastępach podczas gry terenowej, a także wspólnej pracy przy budowie obozu dla niemal trzydziestu osób zaklikowskich lasach - od miejsca ogniskowego i masztu po kuchnie polowe, sanitariaty, stołówkę. Nie zabrakło całodziennej rowerowej gry poświęconej planowaniu warsztatów, wspólnej pracy nad programem kursu przewodnikowskiego oraz okazji do służby w okolicznych ośrodkach specjalnych i domach opieki. Zastępy dotarły także na jedną z wysp, gdzie prześli się w czasie na jedno z jamboree z udziałem Bi-Pi. To tylko część aspektów, a wszystko wyznaczała Ręka Metody - jej poszczególne składowe.

Uczestnicy pochodzą z różnych chorągwi: Podkarpackiej, Krakowskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Mazowieckiej, Ziemi Lubuskiej, Śląskiej, Łódzkiej i Stołecznej.

W dniach 17-19 listopada 2017 r. w Krakowie odbył się kolejny biwak. Była to ostatnia część kursu, który ukończyło blisko 20 osób z kilku chorągwi.

W piątek uczestnicy kursu szlifowali warsztaty, które mieli prowadzić następnego dnia dla drużynowych z Chorągwi Krakowskiej i Chorągwi Podkarpackiej. Nie zabrakło też chwili czasu na omówienie realizacji zadań kursowych. Sobotnie przedpołudnie wypełniły warsztaty „Pod rękę z metodą harcerską” prowadzone dla drużynowych i przybocznych w czterech grupach tematycznych. Popołudnie poświęcono na ewaluację przeprowadzonych zajęć a następnie rozmowę z hm. Markiem Gajdzińskim i hm. Piotrem Niwińskim o metodzie harcerskiej i wychowaniu. Niedziela to zajęcia o systemie pracy z kadrą w ZHP, a następnie apel podsumowujący i rozdanie dyplomów w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

komendantka: hm. Jolanta Kreczmańska

komenda kursu: hm. Marian Antonik, hm. Dorota Całka, hm. Artur Ośko, hm. Mateusz Cebula, hm. Daria Froń, hm. Mariusz Ślęzak, hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor, hm. Izabela Staszczyszyn, phm. Mateusz Szmurło

Kurs Chorągwi: Podkarpackiej, Krakowskiej i Warmińsko-Mazurskiej

17_kkk_rm_5
17_kkk_rm2_9
17_kkk_rm2_8
17_kkk_rm2_5
17_kkk_rm2_7
17_kkk_rm2_6
17_kkk_rm2_3
17_kkk_rm_6
17_kkk_rm_1
17_kkk_rm_2
17_kkk_rm2_2
17_kkk_rm_4
17_kkk_rm2_1
bottom of page