top of page

Regulamin bloga RM

1. Blog „Ręki Metody” zwany dalej Blog RM działa w ramach Ruchu Programowo-Metodycznego „Ręka Metody”. Udział w Blogu RM nie wymaga przynależności do RPM „Ręka Metody”. Blog RM jest otwarty dla obecnych i byłych instruktorów wszystkich organizacji harcerskich.

2. Celem bloga RM jest propagowanie aktywnego czytelnictwa i rozwijanie wiedzy, osobowości i umiejętności instruktorów harcerskich.

3. Blog RM działa w formie elektronicznej na stronie www.rekametody.pl oraz w miarę możliwości organizuje spotkania, których celem jest dyskusja inspirowana tekstami na blogu.

4. Tematy do dyskusji proponuje administrator, którym jest RPM. Administrator chętnie zbiera propozycje członków Bloga RM.

5. Teksty na Bloga RM mogą tworzyć również czytelnicy. O przyznaniu praw autora decyduje Administrator.

6. Wszyscy uczestniczący w Bloga RM mają równe prawo w wyrażaniu opinii oraz kierowaniu dyskusji na interesujące ich aspekty omawianego tekstu.

7. Dyskusje w ramach Bloga RM muszą być zgodne z zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim i nie mogą przekraczać granic kulturalnej dyskusji. Prawo do decydowania w tym zakresie jest przypisane Administratorowi.

8. Uczestnicy Bloga RM przekazują swoje dane dobrowolnie celem uczestniczenia w dyskusjach na Blogu RM i mają prawo do rezygnacji w każdej chwili w udziale w Blogu RM oraz do bycia zapomnianym na bazie którego usuwane są z bazy danych ich dane osobowe, które wpisali do systemu. Osoby rezygnujące, które chcą skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinny wysłać taką prośbę na adres podany w zakładce kontakt na www.rekametody.pl

bottom of page