I ogólnopolska zbiórka Ruchu

styczeń 2017 r.

Zalesie Górne

Zbiórka kilkunastu osób, które poczuły więź z ideą KKK „Ręka Metody” odbyła się w Zalesiu Górnym. Główne pytanie jakie postawiliśmy sobie przed spotkaniem, brzmiało jak wykorzystać potencjał Ręki Metody, jak wdrażać w życie ideę kształcenia metodą, jak wspierać absolwentów kursów, co zrobić by dalej pracować zespołem zjednoczonym wokół idei. Odpowiedź była jedna - Ruch Programowo-Metodyczny „Ręka Metody”. 
Na zbiórce powstała konstytucja Ruchu, w której zapisano:

​(...)2.    Celami działania Ruchu są:

a)    wspieranie absolwentów i kadry kursów „Ręka Metody” w prowadzeniu form kształceniowych oraz w rozwoju instruktorskim, wzmacnianie w działaniu w macierzystym środowisku, wymiana doświadczeń i utrzymanie motywacji na wysokim poziomie;

b)    promowanie świadomej pracy metodą harcerską w każdym instruktorskim działaniu;

c)    wspieranie osób, które chcą szlifować swój warsztat w zakresie stosowania metody harcerskiej oraz kształtowania tożsamości instruktorskiej;

d)    wymiana doświadczeń i dobrych praktyk kształceniowych, nie tylko w ramach ZHP, których celem jest prowadzenie coraz lepszego kształcenia nastawionego na poprawę jakości harcerstwa.
 

Zbiórka wybrała także przewodniczącą RPM RM, którą została hm. Jolanta Kreczmańska. 

Związek Harcerstwa Polskiego

RPM „Ręka Metody”

Trzymaj rękę na pulsie - wchodź na naszą stronę.