top of page

Kąpiel w pytaniach

i odpowiedziach

Z kogo składa się patrol?
Patrole kadr drużyn składają się z drużynowego i przybocznych lub samego drużynowego. Patrole komend szczepów składają się z kadry szczepu (szczepowego, zastępców czy kwatermistrza), a NIE z drużynowych - każda drużyna winna się zgłaszać osobno jako patrol kadry drużyny.
Patrole komend hufców składają się z kadry hufca (komendanta, członków komendy, namiestników), a NIE z drużynowych - każda drużyna winna się zgłaszać osobno jako patrol kadry drużyny.

Jak wyglądają wpłaty na Kąpiel i czy w razie rezygnacji z udziału wpisowe zostanie zwrócone?
Zakwalifikowanym uczestnikom formy, którzy w uzasadnionych przypadkach zrezygnowali z udziału w “Kąpieli Metodycznej” po wpłaceniu składki zadaniowej i powiadomili o tym organizatora na adres e mail: rekametody@zhp.net.pl przed 21 sierpnia 2020, przysługuje prawo zwrotu w wysokości w wysokości 50 zł w ciągu 7 dni od zakończenia formy. W przypadku odwołania formy przez organizatora np. w związku ze zmianą przepisów w państwie, uczestnikom przysługuje pełny zwrot podstawowej składki zadaniowej. Zwrot za kwotę koszulki następuje o ile organizator w danym momencie nie poniósł zobowiązań finansowych związanych z ich produkcją. W przypadku gdy takie zobowiązania zostały już poniesione organizator zapewnia wydanie koszulek opłaconych w ramach składki zadaniowej.

 

Czy patrole mogą wpłacać wspólnie?

Wpłacacie wspólnie za patrol składający się z kadry drużyny (drużynowy i jego przyboczni), komendy szczepu czy komendy hufca. Razem wysyłacie zgłoszenie  patrolu i razem wysyłacie jeden przelew. Możecie też wysłać jeden przelew za wszystkie patrole z jednego hufca. W tytule przelewu należy wpisać: wpłata składki zadaniowej IV Kąpiel Metodyczna oraz wskazać  nazwę/ nazwy patroli których dotyczy składka.

Czy będzie wystawiana faktura za wpłatę wpisowego w przypadku opłacenia udziału przez hufiec lub szczep? 

Każdy uczestnik formy na życzenie otrzyma fakturę za opłacenie składki zadaniowej za udział w formie o ile w ciągu 7 dniu od daty wpłacenia składki zadaniowej poinformuje o tym organizatora na adres e mail: rekametody@zhp.net.pl  podając dane do faktury, kwotę oraz datę opłacenia przelewu. Możliwe jest wystawienie faktury lub noty księgowej dla jednostek ZHP w inny sposób ustalony z organizatorem.

 

Czy jest możliwość przyjazdu w sobotę rano? (Nie dostanę urlopu na piątek.)

Jest możliwość przyjazdu, o ile jest reszta patrolu będzie od piątku. W innym wypadku trudno będzie wejść w proces tworzenia programu, który zacznie się w piątek. Koszty w takiej sytuacji pozostają bez zmian.

 

Czy jest możliwość wyjazdu w sobotę wieczorem?

Nie. Bardzo nam zależy, by to co robimy na Kąpieli nie było wyrwanym działaniem, ale by to był proces poprowadzony w sposób logiczny i kompleksowy. Uważamy, że udział wybiórczy nie przyniesie efektów.

Czy jest możliwość wyjazdu w niedzielę rano? 

Nie. Nie zakładamy takiej możliwości dla patroli. Oczywiście może się zdarzyć, że z patrolu musi wyjechać jedna osoba. Dlaczego zależy nam, żeby wszyscy zostali do końca? Bo uważamy, że wzajemny szacunek wymaga tego, by decydując się na wspólne działanie w harcerstwie przejść cały proces, uczestniczyć też w zwijaniu obozowiska. Oczywiście może być jakaś szczególna sytuacja, ale chcemy uczyć, także własnym przykładem, że harcerstwo oznacza odpowiedzialność również za pozostawienie miejsca biwakowania, w jak najlepszym stanie.

 

Czy istnieje możliwość wyjazdu osoby pełnoletniej bez opiekuna?

Nie. Nasz biwak zostanie zgłoszony do kuratorium i nasi instruktorzy pełniący rolę wychowawców odpowiadają za wszystkich uczestników od początku do końca imprezy.

W jakich warunkach odbędzie się biwak?

Biwak odbędzie się w lesie. W warunkach biwakowo-obozowych. Uczestnicy muszą przywieźć ze sobą własne małe namioty i ekwipunek biwakowy oraz każdy własną miskę.  Dokładne informacje znajdziecie w regulaminie. Wspólnie budujemy zaplecze sanitarne i kuchenne. W ten sposób chcemy w praktyce uczyć dobrego obozowania. Harcerstwo kształtuje też poprzez sposób biwakowania.

Czy na Kąpiel można przyjechać swoim samochodem?

Oczywiście, że można. Będą wyznaczone miejsca parkingowe. Na 7 dni przed przyjazdem poznacie ich lokalizację.

Czy mogą jechać inni instruktorzy hufca niż drużynowi, przyboczni, komendanci szczepów czy komendy hufca?

Kąpiel metodyczna ma konkretny cel: wesprzeć drużyny i harcerskie komendy w budowaniu programu, zainspirować do działania w kolejnym roku. To komendy decydują o swoim składzie. Jeśli komenda hufca uzna, że chce współtworzyć program np. przy współpracy z przewodniczącym komisji stopni - my to uszanujemy. Ważne by to było dla Was naturalne środowisko działania.

Czy mogę zabrać 15-letniego przybocznego?

Nie. Minimalny wiek uczestnika to 16 lat. Program szykujemy na pewien poziom dojrzałości. Uważamy, że nie będzie to dobry program dla kogoś młodszego.

Czy udział wziąć może przyboczny bez drużynowego?

Może:) Ale uważamy, że kluczowy w budowaniu programu drużyny jest wkład drużynowego - więc zachęcamy by dołożyć wszelkich starań by przyjechać w komplecie. Wiemy, że wtedy to najlepiej zaowocuje.

Czy udział wziąć może drużynowy 35+ bez stopnia instruktorskiego?

Może. Nie ma wymogu stopnia instruktorskiego dla nikogo. Nie ma to też żadnego związku z wiekiem. Drużynowy musi być jednak pełnoletni. Ale zachęcamy by taki instruktor miał przynajmniej otwartą próbę. Udział w Kąpieli może być ciekawą formą działań w ramach jej realizacji.

 

Jak Kąpiel będzie zabezpieczona wobec pandemii COVID-19?

W czasie Kąpieli będziemy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów państwowych i ZHP. 

Niezależnie od tego ile osób weźmie udział w Kąpieli, na miejscu spotkacie bezpośrednio nie więcej niż 30 z nich. Zadbamy o to by praca odbywała się w małych podobozach i by uczestnicy biwaku nie spotykali się ze sobą. Ta sama zasada będzie dotyczyła kadry. Założenie jest takie, że nie mamy odpraw wspólnych, ani spotkań. 

Będziemy działać zgodnie z zaleceniami dla obozów do 50 osób np. gotować samemu (choć to akurat robilibyśmy także bez wirusa). 

Zapewniamy wszystkim uczestnikom maseczki - które będziemy nosić w sytuacji kiedy trudno jest utrzymać dystans społeczny. Przygotujemy także płyny do dezynfekcji rąk. 

Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani podpisać oświadczenia o świadomości ryzyka oraz inne dokumenty wynikające z przepisów HAL. (Osoby niepełnoletnie dokumenty muszą mieć podpisane przez opiekuna). 

Przygotowane zostaną także sugestie dotyczące bezpiecznego przyjazdu na biwak. 

 

Czy osoby niepełnoletnie muszą mieć kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku? 

Tak - działamy zgodnie z przepisami. Z tych przepisów wynika obowiązek dostarczenia wypełnionej karty.  A więc muszą:) W regulaminie jest zapis, który o tym mówi: "w przypadku osób niepełnoletnich -  doręczenie oryginału karty uczestnika w terminie do 19 sierpnia 2020 roku na adres: Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa; jeżeli przekazanie  karty w tym terminie nie będzie możliwe, należy skan karty przesłać  na adres mailowy chorągiew@stoleczna.zhp.pl,  a jej oryginał BEZWZGLĘDNIE zabrać ze sobą na Kąpiel Metodyczną i przedłożyć ją na miejscu organizatorom. Brak ORYGINAŁU karty uniemożliwia danej osobie uczestnictwo w formie bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów."

Czy osoby niepełnoletnie mogą być w namiocie z pełnoletnimi (np. drużynowy z przybocznym?)

Na Kąpieli, ze względu na bezpieczeństwo,  każdy śpi w swoim małym namiocie. Wyjątek stanowią małżeństwa i rodzeństwa zamieszkujące pod jednym dachem. 

Czy namioty muszą być jednoosobowe, czy osoby podróżujące wspólnie autem osobowym mogą zamieszkać w jednym wieloosobowym namiocie?

Zależy nam by Kąpiel była możliwie najbezpieczniejsza. To nasze instruktorskie wyzwanie, wynikające z odpowiedzialności nie tylko za siebie. Chcemy w ten sposób budować model odpowiedzialnego harcerstwa w czasie pandemii, też szanującego obawy innych. Dlatego sugerujemy, by jeśli nie przebywacie na stałe razem, podróżować w maseczkach i to najlepiej z potrójnymi filtrami lub w maseczkach chirurgicznych. Od nas na miejscu dostaniecie maseczki chirurgiczne by móc, w sytuacjach, w których utrzymanie dystansu społecznego będzie trudne, je nosić, także w trosce o innych. Ponieważ trudno w namiocie być w maseczkach czy zachowywać dystans, prosimy o małe namioty oddzielne dla każdego. To nie jest takie trudne wyzwanie dla instruktorów:)

Czy latryny będziemy budować sami czy będę toi toie lub stałe sanitariaty z dostępem do prądu?

Nie będzie dostępu do prądu. W tym terenie możemy budować latryny. To będzie biwak leśny. Ale zapewniamy: będzie gdzie się myć i to w ciepłej wodzie. Sami wspólnie to zorganizujemy. Jak na biwaku, czy obozie drużyny.

Czy będziemy myć się w jeziorze i należy zabrać ekologiczne środki czystości czy będziemy korzystać z sanitariatów?

Tak prosimy o zabranie biodegradowalnych środków czystości. Nie będziemy myć się w jeziorze ale woda ze środkami, będzie wlewana do osadników. W trosce o środowisko bądźmy więc zawsze odpowiedzialni i eko.

Czy będzie można naładować telefon w trakcie imprezy? 

Nie. Będziemy prosili też o ograniczenie ich użytkowania. Warto choć na te dwa dni być bez prądu. A jeśli już ktoś, z jakiś szczególnych względów musi - są na to sposoby:) Choćby powerbank.


Czy podczas zajęć będziemy nosić maseczki?

Każdy dostanie chirurgiczne maseczki - 10 sztuk. Jeśli macie możliwość weźcie też swoje, choćby na drogę. Będziemy nie tylko stosować się do przepisów, ale też do zdrowego rozsądku i odpowiedzialności. Gdy będzie zachowany dystans społeczny, np. podczas siedzenia w kręgu - nie będziemy mieli maseczek. Przy przemieszczaniu się, tam gdzie będzie istniało zagrożenie dla zachowania dystansu, będziemy chodzić w maseczkach.

Czy potrzebne będą rękawiczki jednorazowe – np. aby choćby stanąć w Kręgu?

Nie. Będą inne rozwiązania. 

Czy uczestnicy sami zapewniają sobie sprzęt biwakowy? Co do niego należy?

Tak. Każdy musi mieć mały namiot biwakowy, karimatę, śpiwór, menażkę, czołówkę - cały standardowy sprzęt biwakowy. Oczywiście mundur i koszulkę “Ręki metody” - te można nabyć. Ponadto prosimy by każdy, ze względów higienicznych, przywiózł własny zmywak do naczyń i miskę do mycia - tylko do użytku własnego.

 

Czy jedzenie będzie z cateringu czy uczestnicy sami gotują?

Sami gotujemy. Jak na biwaku:)  Zdrowo i w małych grupach.

Czy będzie możliwość specjalnej diety w przypadku wspólnego gotowania w grupie? 

Tak. Informacje o specjalnych potrzebach żywieniowych należy umieścić w odpowiednim miejscu w ankiecie zgłoszeniowej.

Czy trzeba zabrać narzędzia pionierskie?

Nie. Zapewniamy sprzęt pionierski. Ale uczestnicy warsztatów mogą też dla wygody czy poczucia bezpieczeństwa zabrać swój. Byle wtedy oznakowany.

Czy organizatorzy zapewniają środki higieniczne- mydło do umywalni, papier toaletowy?

Tak. Zapewniamy też płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Czy na kąpiel można zabrać psa?

Nie. Kochamy psy. Też je mamy. Ale co by było, gdyby każdy zabrał psa?

 

Czy będzie możliwość kąpieli w jeziorze?

Tak. Kąpiel to kąpiel! Będzie kąpielisko!:)

Skoro to Kąpiel metodyczna, to czy znajdę odpowiedź o tym, jak robić mocne zastępy, pracować z kadrą (tą w drużynie i nie tylko).

Znajdziesz. I obiecujemy dużo praktycznych wskazówek.:)

Czy znajdę na Kąpieli odpowiedź jak pracować ze sprawnościami?

Znajdziesz. Program musi być powiązany ze sprawnościami, więc one na pewno będą w nim uwzględnione. I to w wyjątkowym wymiarze:)

Czy na Kąpieli będą tylko warsztaty i zajęcia stacjonarne, czy planowana jest jakaś wędrówka?

Na pewno nie będzie tylko zajęć stacjonarnych. Harcerstwo to gra. W razie specjalnych potrzeb ruchowych prosimy o taką informację mailem jeśli to możliwe  zaraz po wysłaniu zgłoszenia

 

Czy będą ogniska na Kąpieli?

Oczywiście, chyba że będą szczególne ograniczenia zewnętrzne. Na dziś jest zgoda. Każdy sam sobie zapewnia siedzisko:)

Czy obowiązkiem uczestnika jest posiadanie koszulki "Ręki Metody"?

Tak. Trzeba mieć co najmniej jedną koszulkę "Ręki Metody", ale nie musi być to koszulka kupowane teraz. Ubiór w harcerstwie jest jednym z elementów budowania wspólnoty i wizerunku. Na Kąpieli Metodycznej na wszystkich punktach programu jesteśmy albo w koszulkach "Ręki Metody" albo w mundurach  - zgodnie z wytycznymi organizatora. Dlatego warto mieć dwie koszulki. Niemniej dbając o środowisko zachęcamy do nie nabywania koszulek, jeśli ktoś już ma nasze koszulki po innej Kąpieli lub kursie.

Dlaczego nie może z nami jechać 15 - letni przyboczny?

Kąpiel Metodyczna jest biwakiem instruktorskim i program jest dostosowany dla instruktorów. Wymaga określonej dojrzałości. Też z troski i odpowiedzialności nie chcemy brać na Kąpiel osób, dla których program byłby niedostosowany.

zdjęcie 6.2.jpg
bottom of page