top of page
  • Zdjęcie autoraAgnieszka Rytel

Będę móvieć o książkach - odcinek 6 - Czym są sprawności? Jadwiga Falkowska

Zaktualizowano: 14 kwi 2020

Jadwiga Falkowska, Czym są sprawności?, Warszawa 1939


Broszura, o której dziś mówię, jest właściwie wstępem do regulaminu sprawności harcerek wydanego w 1939 r. Falkowska we wstępie do regulaminu piszę m.in. tak: "Zestawiamy to, cośmy powiedzieli na temat programów sprawności: sprawności czerpią swą treść z różnych dziedzin zajęć i zainteresowań ludzkich, choć nie wszystko co się robi w Harcerstwie musi być zorganizowane w sprawności. Jako temat do sprawności nadają się te dziedziny, których opanowanie może się wyrazić w konkretnym wyniku, w dokonanym czynie. Sprawności noszą cechy przydatności życiowej i dopomagają do czynnej służby bliźnim. Sprawności przewidziane dla młodszych dziewcząt są łatwe i nie przeładowane szczegółami. Sprawności przeznaczone głównie dla wędrowniczek wymagają dłuższej pracy. Wymagania są sprecyzowane tak aby mogły być dokładnie i rzetelnie spełnione. Ponieważ skutki wychowawcze sprawności nie dadzą się zanalizować na części, a przejawiają się raczej globalnie, wszechstronnie, nie podajemy w tekstach programów celów wychowawczych; odnajdziemy je w żywych rezultatach zdobywania sprawności."

Zapraszam do lektury wszystkich drużynowych:D


147 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page